• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/groups/tumradder/
  • https://twitter.com/TumradDernegi
LOGOMUZ
Genel Başkandan
 Heybet ASLANOĞLU
Genel Başkan
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Cevizlik Mah. Hüsreviye Sok. No.7 Günay İş Hanı K.3/40 
Bakırköy/İSTANBUL

Tel - Fax:
0 (212) 530 30 23

Gsm:
Heybet ASLANOĞLU(Başkan)
0 532 292 46 27

E-Posta:
tumradder@gmail.comRADYOLOJİ ANDI
İŞ-BECAYİŞ İLANLARI
İŞ İLANLARI
KANAL RADYOLOJİ
SKOPİ KULLANIMI İLE İLGİLİ DANIŞTAY ÜST KURULUNDAN YENİ KARAR

SKOPİ VE KONTRAST MADDE KULLANIMI İLE İLGİLİ DUYURUMUZ.

Dernek Üyelerimizin Dikkatine,

Bildiğiniz üzere Radyoloji Teknisyenleri/Teknikerlerinin Görev ve Yetkileri Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Madde 141’de belirtilmiş olup ilgili madde de ‘’Skopi ve Skopi ile ilişkili grafiler haricindeki tüm grafileri yapar’’. denilmektedir. Ayrıca 22/05/2014 günlü, 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının iş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik"in Ek-Tinde yer alan "Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri" başlıklı bölümde

f) Uzman eşliğinde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.

g) Hekim eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapar. şeklinde ifade edilmiştir.

Ancak Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu 22.10.2018 tarihindeki  2018/4385 kararı (Genel Sağlık İş)  ile 11.12.2019 tarihli 2019/6348 kararı (SES-Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) ile iki maddenin İPTALİ’ne karar vermiştir. Kararı düzeltmek üzere dosyayı Danıştay 15. Daire’ye geri göndermiştir.  Danıştay 15. Daire kapandığı için dosyaya Danıştay 10. Daire bakacaktır. Danıştay 10. Daire henüz karar düzeltme yapmamıştır ancak hukuken idare İdari Davalar Genel Kurulu’nın kararını hemen uygulamalı ve ilgili işlemin durdurmasını sağlamalıdır. Ancak kararın son bölümünde ilgili dairenin yeniden karar vermesi ve kararını düzeltmesi gerektiği belirtilmiştir.

SONUÇ
Sonuç olarak Skopi ve kontrast madde kullanımı radyoloji teknisyeni/teknikeri veya yeni adıyla Tıbbi Görüntüleme teknikerlerinin görev alanından çıkarılmıştır. Radyoloji Teknisyenleri bu görevleri veya bu görevle ilişkili işlemleri yapamaz. Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Ameliyathane de C kollu skopi, Girişimsel Anjiyografi, Koroner Anjiyografi ve Taşkırma (ESWL) gibi cihazlar skopi cihazları olarak kabul ediğinden dolayı radyoloji teknisyeni bu işlerde GÖREVLENDİRİLEMEZ.

Ancak Danıştay 10.Daire henüz Üst Kurulun verdiği karar doğrultusunda KARAR DÜZELTME yapmadığı için süreç tamamlanmış olmuyor. Bu nedenle Danıştay'dan KARAR DÜZELTME çıkıncaya kadar radyoloji teknisyenleri bu işlerde görevlendirilebilir. 

Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili olarak 09.05.2019 tarihinde yazı yayınlamış ve hukuki sürecin bitmediğini bu süreçte radyoloji teknisyenlerinin görevlendirilebileceğini duyurmuştur. 

SAĞLIK BAKANLIĞININ KONUYLA İLGİLİ  YAZISINI TIKLAYINIZ

Üyelerimize önemle duyurulur.

TÜMRAD-DER YÖNETİM KURULU


DANIŞTAY ÜST KURULUN ÖNCEKİ KARARINI  TIKLAYINIZ

 DANIŞTAY İDARİ DAVALAR GENEL KURULU  KARARINI  TIKLAYINIZ 
  
1515 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın